Kitap Ara

  Özbek Türkçesi El Kitabı

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 146

  ISBN: 978-605-8867-63-9

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Rıdvan Öztürk (Yazar)

  Elinizdeki bu kitap, Özbek Türkçesi ile ilgili alanında tek eser olma iddiasında değildir. Daha önce Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin özelliklerini ele alan bazı eserler yayımlanmıştır. Bu eserlerin kullanılabilirliği veya hedef kitleleri birbirleri ile tam örtüşmemektedir.
  Özbek Türkçesi El Kitabı, hedef kitle olarak Türkiye Türkçesi ile muhatap olanları göz önüne alarak hazırlanmış bir çalışma olup, üniversitelerimizin ilgili birimleri ile ilgi duyan Türklük bilimi gönüllüleri için bir başvuru ve el kitabı olarak düşünülmüştür. Dil bilgisi ile ilgili konular ele alındığı için, Özbekler, Özbekçenin gelişimi, Özbekistan'ın demografik yapısı gibi dolaylı konulara mümkün mertebe girilmemiştir. Ele alınan konular Özbek edebî metinlerinden seçilmiş örneklerle belirgin hâle getirilmiştir.
  Aradan geçen zaman içerisinde aynı mahiyette bazı yeni yayınlar çıksa da bunlar eserin değerinin pekişmesine yol açtığı ve talebin devam ettiği gözlemlendiği için Özbek Türkçesi El Kitabı'nın metin ilaveli yeni baskısının yapılmasını gerekli kılmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi