Kitap Ara

  Suriye'de Liberalleşme Hareketleri ve Sivil Toplum Örgütleri

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 111

  ISBN: 978-605-4451-80-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Özgür Sarı (Yazar)

  Sivil toplum, tartışılması zor konulardan biridir. Zira üzerinde ortak bir kanıya varılmış tanım bulmak zordur. Batı toplumlarının tarihsel süreçleri ve tanımlarıyla hareket edilmekte ve akademik camiada sivil toplum çalışmalarında Batılı teorisyenlerin bakış açısından bakmak genel bir durumdur. Doğu'da ya da İslam toplumlarında sivil toplum yok muydu soruları günümüzde tartışılır olmuş ve alternatif bakış açıları yakalamayı amaçlayan aydınlarımız sivil toplum çalışmalarında yerini almıştır. Sivil toplumun Batılı olmayan bir coğrafyada, Suriye'de izini sürmek için Halep ve Şam'da saha araştırmaları yapılmış ve on bir sivil toplum örgütlenmesinin temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Hafız Esad'ın ölümü ve oğlu Beşar Esad'ın iktidara geçmesi ile birlikte Suriye'nin yaşadığı dönüşümü sivil toplum bağlamında ele bu çalışma, kuşkusuz her çalışma gibi konuyu tamamıyla ve her yönüyle ele aldığını iddia edemez. Fakat çalışmanın özgünlüğü sahada araştırmanın yapılmış ve havanın solunmuş olmasındandır

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi