Kitap Ara

  Tuna Boyunda Bir Osmanlı Kenti Vidin -XIX.Yüzyıl-

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 320

  ISBN: 978-605-4639-88-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Hava Selçuk (Yazar)

  Günümüzde Bulgaristan'ın bir şehri olan Vidin kendisini Türk olarak tanımlayan 139 kişinin içinde yaşadığı bir yerleşim birimidir. Osmanlı Devleti zamanında Tuna Nehri kenarında önemli bir Serhat şehri olan Vidin uzun yıllar savaşlar ve kuşatmalara maruz kalmıştır. Bu nedenle "Darü'l-cihad ve'l-mücahidîn" olarak isimlendirilmiştir. Batı'da yapılan savaşların güzergâhında bulunması sebebiyle de lojistik açıdan önemli bir şehir olma özelliğini uzun süre muhafaza etmiştir. Savaşlar ve kuşatmalar sebebiyle Vidin kalesi sürekli tamirat görmüştür. Şehir merkezinde ve kalede genellikle askerî zümreye mensup kişilerin ikamet etmesi nedeniyle XVIII. yıldan itibaren askerî şehir görünümüne bürünmüştür. Vidin'in korunması ve muhafazasında Müslüman nüfusun % 30'unu teşkil eden yerli topçu neferleri görevlendirilmiştir. Vidin'de stratejik önemi haiz bölgeler dışında köylerde Türk ve Müslüman yerleşimine pek rastlanmamıştır. Bu çalışmada serhat şehri Vidin'in 1844-1845 tarihli Temettuat defterleri esas alınarak XIX. yüzyıldaki siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik durumu ortaya konulmuştur.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi