Kitap Ara

  Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 144

  ISBN: 978-605-5999-95-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mustafa Aydın (Yazar)


  Fiyat: 16

  İnsan eylemlerinin arka planında, sosyologların kognitif dünya adını verdikleri bilgi, inanç ve değerler yapısı yer almaktadır. Beşeri davranışları diğer canlılarınkinden ayıran en önemli özellik de bu olmalıdır. Değer bu alanın en belirgin olgularından birisidir. Esasen toplumlar için anlamlı olan ahlak da sonuç itibariyle değer giydirilmiş davranışlardan başka bir şey değildir. Değerler yaklaşık bir yüzyıl pozitivizm tarafından hor görülmüş ve inceleme dışı bırakılmıştı. Sosyal biliciler de uzun zaman bilim dışında kalma korkusuyla onunla ilgilenemediler. Pozitivizmin sarsılmasıyla birlikte bazı sansürlü konular gibi değerler de inceleme alanına girdi. Son zamanlarda sosyal bilimciler değerlerle yoğun bir biçimde ilgilenmektedirler. Biz de "Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri" adını taşıyan bu ampirik araştırmamızda, beşeri varlığımızın en dinamik bir kesiti olan gençlerin değerleri nasıl algıladıkları üzerinde durduk. Eğitimin dönüştürüldüğünden hareketle daha az ve daha çok eğitimli genç kesimlerinin, dini ve sosyal ekseninde, değer algılarını ve değişim yönünü göstermeye çalıştık. Bu hedefimiz doğrultusunda bir katkıda bulunabilirsek kendimizi amacımıza ulaşmış sayacağız.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi