Kitap Ara

  Teori ve İlişkileri İle Global Ekonomik Kriz

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 104

  ISBN: 978-605-5999-46-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Abdulkadir Dursunoğlu (Yazar)

  Ekonomik kriz hakkında, ekonomik literatürde, çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Özellikle, literatürde, ekonomik kriz çeşitleri olan içsel ve global kriz çeşitleri noktasında, insanları aydınlatacak iktisadi sınıflandırma yeterli değildir.
  Bu bilgi eksikliği, iktisatçıların, iktisat öğrencilerinin bu tür krizlerinin çıkış sürecinde sağlıklı teşhis ortaya koymama ve ilgili politikaları uygulama zorluğu içine düşebilmelerine sebep olabilmektedir.
  Diğer yandan, iktisat bilgisine sahip olmayan bireyler kriz süreci ve içersinde parasal ve ticari olarak; sağlıklı bir şekilde ne tür davranışlar içersinde bulunmaları gerektiğini yeterince kavrayamayabilmektedirler. Sonuç olarak; her iki durumda da, biriysel ve ulusal bazda maddi kayıplar; buna bağlı olarak sosyal huzursuzluklar meydana gelebilmektedir.
  Kitap, bu alanda, bahsedilen boşluğu doldurmak, iktisat bilgisi olan ve olmayan bireylere global kriz; teori ve örnekleriyle; ayrıntılı ve basite indirgenmiş bir şekilde anlatmak amacıyla yazılmıştır.
  Kitapta; öncelikle kriz ve ekonomik krizin örnekler yardımıyla tanımı yapılmakta; daha sonra ekonomik krizlerin tarihçesi, çeşitlerinde bahsedilmekte; ekonomik krizin alt kolları olan içsel ve global krizlerin çeşitleri irdelenmekte ve en son bölümde 2008 yılı global krizinin de dahil olduğu yüzyılın global krizleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi