Kitap Ara

  İsim Kültürü ve Din (Şahıs İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi)

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 312

  ISBN: 975-8867-36-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Celaleddin Çelik (Yazar)

  Bu araştırma, sosyo-kültürel değişim sürecinde Türk isim kültürünü sosyolojik bir yaklaşım ve yöntemle incelemeyi amaçlamaktadır. Teorik temelde isim kültürünün tarihsel ve toplumsal dinamikleri, isim tipolojisi, isim verme geleneği, dindarlık ve isim ilişkisi gibi konular ele alınmış; pratik temelde ise halen Türk toplumunda isimle ilgili anlayış, eğilim ve tutumların ortaya konması ve bunların dinî yaşayışla ilişkisinin çözümlenmesi için ampirik bir boyut eklenmiştir. Bu çerçevede isim kültürü, isim bilim, isim sosyolojisi ve din sosyolojisinin ilgi, konu ve yöntemlerinin kesiştiği bir araştırma konusu olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, isimlerin toplumsal çevreyi ve kolektif kimliği sembolize etme fonksiyonu ile kültürel bütünleşme veya çatışma bağlamındaki rolü üzerinde durulmuş; isim verme pratiklerinin, farklı gelenek, dünya görüşü ve yaşam stratejilerindeki konumuna yönelik gözlemler analiz edilmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi