Kitap Ara

  Vatan Savunmasında Mevlevihaneler

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 265

  ISBN: 975-8867-29-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Nuri Köstüklü (Yazar)

  Bu araştırmada, "10 Yıl Savaş" olarak da adlandırılan Balkan Savaşları'ndan Millî Mücadele'ye, Türk tarihinin fevkalâde kritik gelişmelerini ihtiva eden bir "nefs-i müdâfaa" döneminin arşivlerin tozlu raflarında kalmış bilinmeyen bazı gerçeklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Şüphesiz bu kritik dönemde, bazı gayr-i millî gelişmeler ve problemler yaşanmakla birlikte, toplumun önemli bir bölümü karınca kararınca vatan savunmasında yerini aldı. Fakat ne yazık ki, böyle bir millî refleksin siyasî, sosyal ve kültürel boyutlarıyla yeterince analizinin yapıldığı söylenemez. Özellikle, Anadolu'nun Türkleşmesi veya "coğrafya"nın "vatan" olması sürecinde önemli bir mevkie sahip olan Türk sufîliğinin bu dönemdeki tutum ve davranışını ortaya koyan ilmî araştırmalar henüz yeterli sayıya ve düzeye ulaşmamıştır.
  Bu endişelerden hareketle, Türk sûfîliğinin önemli kurumlarından biri olan Mevlevîhanelerin, şimdiye kadar üzerinde pek durulmayan Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücâdele'deki tutum ve davranışları, belgelerin bize sunduğu imkânlar çerçevesinde mercek altına alınmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi