Kitap Ara

  Türk Aleviliği Araştırmaları

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 161

  ISBN: 978-605-5999-66-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yusuf Küçükdağ (Yazar)


  Fiyat: 25

  Günümüzde silsileleri Hz. Ali (Ö. 661)'ye kadar uzanan tari¬katlar kendilerini "Alevî" olarak kabul etmektedirler. Bu kelime söz¬lükte "Hz. Ali'ye bağlı" anlamına gelmektedir. Terim olarak Hz. Ali'nin soyundan gelenlere Alevi denmektedir. Bu çerçevede silsilesi Hz. Ali'ye dayanan tarikatların tamamı Alevi olup sadece kendilerini Alevi kabul eden Safevi ve Bektaşi tarikatları dışındaki Halvetiyye, Kadiriye ve Rifaiyye de Alevi'dir. Ancak Anadolu Türklerinde Alevi deyince Osmanlı'ya muhalif Safevi Tarikatı anlaşılır.
  Osmanlı topraklarında XV. yüzyılın son çeyreğinde belirgin olarak ortaya çıkan, adını kurucusu Şeyh Safiyüddin-i Erdebili (Ö. 1334-1335)'den alan Safevi Tarikatı, halk arasında "Kızılbaşlık" olarak bilinmektedir. Osmanlı toplumunda Kızılbaşlık küçültücü bir kelime olarak kullanılmış; II. Meşrutiyetten (1908) sonra meydana gelen zihniyet değişikliği nedeniyle XX. yüzyıl başla¬rından itibaren bunun yerine Alevi ismi kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise Alevi kelimesi tamamen yerleşerek yaygınlaşmıştır.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi