Kitap Ara

  Osmanlı'nın Son Yüzyılı

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 332

  ISBN: 975-8156-35-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Durmuş Yılmaz (Yazar)


  Fiyat: 30

  Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin, Osmanlı'nın son yüz yılı içindeki köklerini bulmak ve tarihin sürekliliği anlayışı içinde, Tanzimat'tan hatta daha öncesinden başlayarak hiç duraksamadan devam eden "yenilik ve ıslahat" hare¬ketlerinin 1920'lere gelindiğinde fevkalade bir birikim mey¬dana getirmiş olduğunu ortaya koymak ve Cumhuriyet ile birlikte de bu birikimin, çağın dâhilerinin başında gelen Mustafa Kemal ve ileri görüşlü devlet adamlarımız tarafın¬dan bir sistem olarak ülke ve millet hayatına egemen kılın¬dığını göstermek amacındaki bu eser, sahasında yazılmış diğer eserlerde dile getirilmiş gerçeklere yeni ve mütevazı bir yorum getiriyor.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi