Kitap Ara

  Osmanlı'nın Son Yüzyılı

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 332

  ISBN: 975-8156-35-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Durmuş Yılmaz (Yazar)

  Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin, Osmanlı'nın son yüz yılı içindeki köklerini bulmak ve tarihin sürekliliği anlayışı içinde, Tanzimat'tan hatta daha öncesinden başlayarak hiç duraksamadan devam eden "yenilik ve ıslahat" hare¬ketlerinin 1920'lere gelindiğinde fevkalade bir birikim mey¬dana getirmiş olduğunu ortaya koymak ve Cumhuriyet ile birlikte de bu birikimin, çağın dâhilerinin başında gelen Mustafa Kemal ve ileri görüşlü devlet adamlarımız tarafın¬dan bir sistem olarak ülke ve millet hayatına egemen kılın¬dığını göstermek amacındaki bu eser, sahasında yazılmış diğer eserlerde dile getirilmiş gerçeklere yeni ve mütevazı bir yorum getiriyor.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi