Kitap Ara

  Selçuklular ve Kafkasya

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 441

  ISBN: 975-8156-20-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yaşar Bedirhan (Yazar)


  Hiçbir millet kurmuş oluğu medeniyeti yalnızca kendisi siyasi ve coğrafi hudutları içerisinde yaşatmak istemez. Her topluluğun mukadderatında, mevcut ve gelecek milletlerin nam ve hesabına deruhte edilmiş müşterek bir hisse vardır
  Selçuklu sultanları için, insanlığın eski medeniyet merkezlerinden biri olan Kafkasların Türklüğe açılması, gelişi güzel ve maksatsız bir istilacılık hareketi değildi belki iyi planlanmış ve hesap edilmiş bir milli-dini planın kutsiyet ve cihat damgası taşıyan şuurlu neticesiydi.
  Onun içindir ki, İmparatorluğun ilk büyük sultanları Orta Asya’dan akan Müslüman Oğuz Boylarını, bazen büyük kumandanlar idaresinde bazen de bizzat kendi komutanları altında, Kafkasları ele geçirmek için yönlendirmişlerdir.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi