Kitap Ara

  Osmanlı Döneminde Kıreli Kazası Hüyük İlçesi ve Köyleri Vakıf Eserleri

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 193

  ISBN: 978-505-5999-90-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Halis Akıncı (Yazar)

  Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş ve pek çok milleti bir arada uzun yıllar barış içinde yaşat¬mıştır. Osmanlı'yı daha iyi tanımak ve anlamak için Os¬manlı toplumunun sosyal ve kültürel yaşantısını bilmek ge¬rekmektedir. Şu anda küçük bir kasaba olan Kıreli, Osmanlı Devleti zamanında kaza merkezi idi. Osmanlı kaza siste¬minde kazalar doğrudan merkeze yani Divân-ı Hümâyun'a bağlı olurlardı. Kıreli kazası da kaza olarak merkeze bağlı ancak ti¬mar bölünmesinde nahiye olarak Karaman Eyaleti içinde Beyşehir Sancağı'na bağlı idi. İçine aldığı köy ve kasaba¬lar¬la birlikte Kıreli kazası, Osmanlı taşra hayatının tipik bir örneğini sergilemektedir. Eski Kıreli Kazası ve köyleri günümüzde Hüyük ilçesi olarak bili¬nen idari birime bağ¬lanmıştır.
  Bu çalışmada, Kıreli kaza¬sın¬daki vakıf ve din görevlileri ile dini yapılar, ticari ve sosyal yapılar ile eğitim kurum¬ları in¬ce¬lenmiştir. Araştırma sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki Hurufât Defterleri esas alınmış ancak konunun daha zengin sunulması için Fatih ve Bâyezit dönemlerine ait tahrir defterleri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden de faydalanılmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi