Kitap Ara

  Karaman Şehir Coğrafyası

  Kategori: Coğrafya

  Sayfa: 175

  ISBN: 978-605-5999-47-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Tahsin Tapur (Yazar)

  Karaman şehri coğrafi konumu, yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği nedeniyle yaklaşık 10.000 yıldan bu yana insanların yaşadığı bir yerleşim merkezidir. Bu tarihi geçmiş, tarih boyunca devam ederek günümüze kadar ulaşmıştır. Karaman şehri içinde bulundurduğu eserler ve kültür mirasları açısından değerlendirildiğinde en müreffeh dönemini Karamanoğulları Beyliği döneminde yaşamıştır. Daha sonra bu beyliğin yıkılmasıyla giderek kaybolan önemi, 1989 yılında il olması ile yeniden başlamıştır. Bu tarihten itibaren Karaman tarım, sanayi ve hizmet gibi şehirsel fonksiyonlar açısından sürekli gelişme içinde olan bir şehirdir. Bunun için bu eserde Karaman Şehir Coğrafyası açısından değerlendirilerek, şehrin gelişmesine etki eden fiziki coğrafya unsurları, beşeri coğrafya unsurları ile kentin şehirsel fonksiyonları incelenmiştir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi