Kitap Ara

  Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserler

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 303

  ISBN: 975-8156-52-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Hasan Aktaş (Yazar)


  Fiyat: 28

  Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserleradlı bu çalışmamız daha önce yayınlanmış olan Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf adlı çalışmamızın bütünleştirilmesi amacından doğdu. Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserler, ismi tarihi ve edebiyatı ideolojik olarak kurgulayanlar için kışkırtıcı gelebilir. Edebiyatı ve tarihi polemikçi bir anlayışla ele alanlar bu disiplinleri, bilgi üretim kuramlarının dışında kendi ideolojilerinin onanma kurumu olarak görürler. Osmanlı edebiyatının terminolojisini oluşturan en önemli unsurlarının başında hiç şüphe yok ki tarihi ve mitolojik şahsiyetler gelmektedir. İslam dünyasında yer alan medeniyetler içerisinde üretilen eserler de bu şahıslar kadrosunu tamamlayıcı mahiyettedir.
  Divan şiirinin şahıslar kadrosunu genellikle devlet idarecileri, şairler ve mitolojik kişiler oluşturmaktadır. Bu mitolojik kişiler çoğunlukla İran Edebiyatı'na aittir ve kaynağı büyük İran şairi Firdevsi'nin Şehname adlı eseridir. Bu çalışmada karşılaştırmalı edebiyat sahasıyla ilgili olması sebebiyle sadece çağdaş şiirde adı geçen şahısları 'devlet idarecileri/şairler/mitolojik kişileri) örnek olarak verdik. Bir kıyaslama olması için de klasik şiirden vermiş olduğumuz örnekleri bu sahanın uzmanları tarafından yapılan açıklamalarını dipnot olarak vermeyi uygun gördük.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi