Kitap Ara

  Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l-İnsân yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh "İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ"

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 84

  ISBN: 978-605-5022-96-9

  Boyut: 13,5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yusuf Kemal (Yazar)

  İnsanın Hakikati Hakkında En Son Açıklama yahut Psikoloji
  "Hikemî ilimlerin başlangıcı psikolojidir. Nâtık nefs, yani ben zamirinin gösterileni olan manevi cevher bir hakikattir ki, varlığı asla inkâr olunamaz. Görünüşler âlemine olan inancın, zihinde şüphe darbesine uğraması ihtimal dâhilindedir, lâkin hiçbir vakit nâtık nefsin varlığını tasdik etmemek mümkün değildir.
  İmdi insan ruhu, vücut binasının ortadan kaldırılamayacak bir esasıdır ve bununla beraber bilgi hakikatinin başlangıç noktasıdır. Düşünüyorum, öyleyse varım.
  Yukarıda beyan olunduğu üzere bilinç, nâtık nefsin varlığını ve özelliklerini tasdik eden manevi duyum veyahut içebakış demektir. Bilinç tasdiklerinden doğan kesinlik mutlaktır. Fransız filozoflarından Descartes demiştir ki, bilmek başka ve bildiğini bilmek başkadır. Bu söze şunu da ilave edebiliriz ki, duymak başka ve duyduğunu bilmek başkadır; istemek başka, istediğini bilmek başkadır. İşte bu bilinç bilgisi, kesinlik ifade eden bilgidir. Eğer bilince ilişkin bilgiler kesinlik taşıyor olmasa, nâtık nefsimiz daima vehim ve hayal pençesinde perişan olur".
  Yusuf Kemal

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Remzi Demir - Ali Utku

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi