Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 4 | Özel Sayı: Asırlık Sosyoloji

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 478

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  MÜKTESEBAT
  Korkut Tuna | Türkiye'de Sosyolojinin 100 Yılı Üzerine
  Yasin Aktay | Sosyolojinin Yitik İmgelemi
  Köksal Alver | Türk Sosyolojisi: Tarzlar, İçerikler, Sınırlar
  Ramazan Yelken | Kurtarıcı ve Kurucu Bir Bilim Olarak Sosyoloji
  Mustafa Orçan | 21. Yüzyılda Türkiye'de Sosyolojinin Geleceği
  Ahmet Koyuncu | Türkiye'de Sosyoloji Ekolleri
  Ali Yaşar Sarıbay | Zanaat Olarak Sosyal Bilimcilik
  Suvat Parin | Sosyoloji Öğrencileri Kongreleri Üzerine Bir Değerlendirme

  SOHBET
  Prof. Dr. İsmail Coşkun ile Sosyoloji Sohbeti
  Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu ile Sosyoloji Sohbeti

  MUHASEBE ve MÜZAKERE
  Ertan Özensel | Homojenleştirme ve Ötekileştirme Sürecinden Ötekini Kabul Etmeye
  Lütfi Sunar | Türkiye'de Toplumsal Değişim Çalışmalarının Kuramsal Temelleri
  Mustafa Aydın | Yüzüncü Yılda Türkiye'de Din Sosyolojisi
  Necmettin Doğan | Türkiye'de Aydın Sosyolojisi Literatürüne Eleştirel Bir Yaklaşım
  Ferhat Tekin | Türkiye'de Sınır Sosyolojisi Çalışmaları
  Erhan Tecim | Sağlık Sosyolojisi: Türkiye'de Gelişimi ve Yeni Yönelimler
  Zülküf Kara | Beden Sosyolojisi İçin Teorik İmkânlar
  Mehmet Karakaş | Türkçülük'ten Türk Milliyetçiliği'ne
  Mustafa Kemal Şan | Türk Sosyolojisinde Kültür ve Medeniyet Ayrımı Üzerine
  Erhan Berat Fındıklı | Erken Cumhuriyette Köy İmgesi ve Köycülük
  Mazhar Bağlı | Göçebeliğin ve Yerleşikliğin Çelişkisinde
  Sıtkı Karadeniz | Türkiye Sosyolojisinde Aşiret Çalışmaları
  Ayşe Canatan | Yaşlılık ve Yaşlanma
  Cevat Özyurt | Ziya Gökalp: İmparatorluktan Milli-Devlete Sosyoloji

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi