Kitap Ara

  XX.Yüzyıl Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 135

  ISBN: 978-605-4451-00-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Seyit Taşer (Yazar)

  Eğitime verilen önem,eğitimin sosyal,siyasi,ekonomik ve kültürel alanlara etkisini ne denli kuvvetli olduğunun anlaşılması üzerine tarih boyunca artarak devam etmiş, bu önem yükseköğretim alanındaki uygulamalarda da kendini göstermiştir.
  -Dr.Seyit Taşer
  "Türk mekteplerinde fal mektep numunelernin en büyüklerine tesadüf ettim."
  -U.M.Bovet (Profesör-İsviçre Darülfünun-1930)
  "Ruhlarımızda dimağlarımızda taşıdığımız şeyler başka, ilan ettiğimiz prensipler başka olursa, ikisi arasında ahenk mevcut olmazsa, iç ile dış arasında ahenk teesüs etmezse elbetteki semere vermez. Bu ahengi yalnız irfan ocakları temin edecektir. İrfan ocaklarının başında darülfünun (üniversite) olmalıdır."
  -Ahmet Ağaoğlu

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi