Kitap Ara

  Osmanlı Devleti'nin Taşra Hukuk Mektepleri

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 220

  ISBN: 978-605-5022-59-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Seyit Taşer (Yazar)

  Bu kitap, son dönem Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilerleme hamlesinin hukuk eğitimine yansımasını gösterir. Sultan II. Abdülhamid zamanında, İstanbul dışında Anadolu, Rumeli ve Ortadoğu coğrafyasında eğitim kurumlarını artırma gayretleri olumlu sonuçlar verir. Fakat yaşanan Trablusgarp. Balkan ve I. Dünya Savaşları her alanda olduğu gibi eğitimdeki gelişmeleri de etkiler. Bu çalışmada Konya, Selanik-, Bağdat ve Beyrut gibi merkezlerde tesis edilen hukuk mektepleri hakkında bilgiier ile bu mekteplerin eğitim yapısı, dersleri, hocaları, öğrencileri, mezunları hakkında detaylara yer verilir. Böylece eğitim alanına verilen önemin izleri ortaya konulmak istenir.
  "...Mehakim-i nizamiye için molumat-ı kafiyeyi kanuniyey-i haiz hükkam yetiştirmekten ibaret olduğu."
  "...Cemiyet-i insaniyede intizam ve mes'adet-i içtimaiyeyi temin için vücuda gelen müessesatın en âlemgâhı devlet ve devletin ism-ül esası isti'mal-i kudret ve kuvvet olup, bunun da fevâid-i tatbikiyesini iraeeden ilim, ilm-ihukuk olduğundan..."

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi