Kitap Ara

  Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 466

  ISBN: 978-975-8867-16-5

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Uğur Demiray (Yazar), Orhan Gökçe (Yazar)

  Medya-terör İlişkisi ya da İkilemi uzun süredir iletişim, siyaset ve -diğer sosyal bilimcilerin tartışma gündeminde olan konular arasındadır.; 11 Eylül 2001, 15 ve 20 Kasım 2003 ve 11 Mart 2004 tarihlerinde Amerika, Türkiye ve İspanya'da meydana .gelen terör saldırıları sonrasında medya-terör ilişkisi yeniden güncelleşerek gerek akademik .gerek popüler ilginin"merkezine oturmuştur.
  Tartışma, öncelikle terörizmin küreselleşmesinde" medyanın nasıl bir rol oynadığı, medyanın "teröristler tarafından araçsallaştırılıp araçsallaştırılmadığı, medya -ve özellikle televizyonlarda"temsil edilen ve onun aracılığıyla tüm.dünyaya aktarılan terör görüntülerinin nasıl görüntü terörüne dönüştüğü soruları ve konuları üzerinde odaklanmaktadır.
  Alanlarında seçkin, uzmanların makalelerinin derlendiği bu kitapta, medya - terör ilişkisi, terörün küresel bir-.olguya dönüşmesindeki rolü . ele alınmakta, 11. 'Eylül ile 15 ve 20 Kasım terör saldırıları ve. bunların Ortadoğu'nun yanı sıra o Türkiye üzerindeki etkileri ve sonuçlan tartışılmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi