Kitap Ara

  Sosyal Medya Araştırmaları 1 "Sosyalleşen Birey"

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 335

  ISBN: 978-605-5022-05-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Murat Kırık (Editör), Ali Büyükaslan (Yazar)

  İnternet teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesiyle hayat bulan sosyal medya, günümüzde çok revaçta olan bir kavramdır. Facebook, Twitter, MySpace ve Linkedin gibi sosyal paylaşım ağları, bireyler için sadece bir uğraşı değil aynı zamanda bir yaşam biçimi oluşturmaya başlamıştır. Bireyin toplum içerisindeki konumu, statüsü, mevkii, sosyolojik, psikolojik ve iktisadi yapısı sosyal paylaşım ağlarına dâhil olma noktasında aktif rol oynamaktadır. Çevresinde olup bitene, var olana asla duyarsız kalmayan birey, yaşamının her anında, fenomen durumuna gelen sosyal medyadan yararlanmaya, onunla içli dışlı olmaya başlamıştır. Sosyalleşmenin kavramsal tanımının anlam değiştirmeye başladığı, iletişim etkinliklerinin farklılaştığı bir dünyada, sosyal medya tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemi bir anda değiştirecek ve olaylara yön verecek bir potansiyele sahiptir.

  Alanında uzman akademisyenler elinizdeki kitapta, sanal gerçekliğin kuşattığı bir dünyayı, sosyal medyayı farklı başlıklar altında incelemektedir.

  İçindekiler
  Sosyal Medya ve Gösteri | Mukadder Çakır
  Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı | Ali Murat Kırık
  Sosyal Medyada Mahremiyet Görünümleri | Emel Arık
  Toplumsal Hareketler, Sivil İtaatsizlik ve Sosyal Medya Yansımaları | Uğur Gündüz
  Sosyal Paylaşım Ağlarının Kişilerarası İletişim Sürecine Etkisi Bağlamında Facebook | Aysun Kaya
  Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya ve Değişen Aile Kavramı | Enderhan Karakoç - Onur Taydaş
  Sosyal Medyanın Bilgi Tekrarına Geliştirilen Tepkiler | Uğur Gündüz - Nilüfer Pembecioğlu
  Genel İletişim, Sosyal Medya ve Sanat Pazarı | Nazan Alioğlu
  Sosyal Medya, Müşteri Etkileşimi ve Sosyal CRM | Ayşen Akyüz
  Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi: İletişim Sektöründe Sosyal Medya Yönetiminin Algılanmasına Yönelik Bir Analiz | Korhan Mavnacıoğlu

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi