Kitap Ara

  Orhun Yazıtları: Türkçedeki İlk Çalışmalar

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 255

  ISBN: 978-605-4451-21-0

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Şemseddin Sami (Yazar), Mustafa Balcı (Yazar)

  Göktürk, Arap ve Latin harfleriyle

  Türkçenin en eski metinleri üzerine Türkçede ortaya konan ilk çalışma... 1892 yılında "Finlandiya Asar-ı Atika Cemiyeti" miftahı na-ma'lun" bir hurufatla yazılmış metinlerin bulunduğu bir atlas neşreder. "Kopenhag Darülfünunda filoloji muallimi olan mösyö (Tomsen) 1893 senesinde şu müşkil muammayı ha" ve "keyfiyeti enzar-ı cihana vaz'e"der, Bu metinler, ilk neşrinden sadece 10 yıl sonra Türkçenin de enzarına vaz' edilmek üzere hazırlanmış ancak yazarı hayatını kaybedince bu ilk çalışma asırlık bir maceranın sonunda nihayet kitaplaşma imkanı buluyor. Elinizdeki kitap Şemseddin Sami'nin ölmeden önce bitirip kitap halinde bastıramadığı eserini gün yüzüne çıkarmakta ve Osmanlının son devirdeki en üretken münevverinin ilk Türkçe metinler üzerine ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerini okuma imkanı sunmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi