Kitap Ara

  Sosyal Medya Araştırmaları 2 "Sosyalleşen Olgular"

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 286

  ISBN: 978-605-9108-08-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Murat Kırık (Editör), Ali Büyükaslan (Yazar)

  "Bireyin değişimi dünyayı çepeçevre kuşatan ağa takılmasıyla mı olmuştu yoksa?

  Bu ağ bir örümcek ağı gibi onu kuşatıp, sarmalayıp, yokluğa mı mahkûm edecek yoksa 21. yüzyılla birlikte ağa kendini kaptırmış insan ağdan kurtuluşun yollarını yine ağın kendi içerisinde mi arayacaktı? Bu ağ dışardan müdahalelerle avcıdan avı kurtarmaya izin verecek bir yapıda mıydı? Ve bu ağ bireyin yok oluşuna/kuşatılmasına/gerçekliğini kaybetmesine ve 70'li yılların bilim kurgu senaryolarında belirtilen ortak bir makinenin idare ettiği bir ağın yönettiği insanlar olarak mı yaşantısını sürdürecekti bundan sonra?

  Tüm bu sorular aslında alana ilişkin yapılan disipliner ya da disiplinlerarası çalışmalarda incelenmekte, irdelenmektedir. Ne ki sosyal medya denilen alan bilinen tanımlamaların dışında tanımlamalarla anlaşılmaya çalışılması gereken bir alan olmaktadır / olacaktır. Onun bu özelliği ise sosyal medya alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda bir sorunsal olarak ortada durmaktadır. Burada kastedilen, yeni tanımlamalara ihtiyaç duyulduğu ve bu tanımlamalar ışığı altında ancak sosyal medya gerçekliğinin tüm yönleriyle ele alınıp incelenebileceği gerçeğidir."

  İçindekiler
  Sosyalleşmenin Boyutu | Ali Büyükaslan
  Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye'deki Twitter Kullanıcılarının Mahremiyet Anlayışı | Mihalis Kuyucu
  Sosyal Medya: Mizah, Muhalefet ve Direniş Pratikleri | Uğur Gündüz-Nilüfer Pembecioğlu
  Sosyal Medyanın "Kullanımlar ve Doyumlar" Haritası: Youtube, Facebook ve Twitter | Hayriyem Zeynep Altan
  Suskunluk Sarmalı Kuramı Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya | Enderhan Karakoç - Onur Taydaş
  Sosyal Medyanın Kültürel Yabancılaşma Olgusundaki Rolü | Ali Murat Kırık-Nevin Arvas
  Etkili Kamusal Halkla İlişkiler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı ve Türkiye'de Youtube'nin Kapatılması Örneği | Tuğba Aksakal
  Eğitim ve Öğretimde Sosyal Medyanın Kullanımı | Ahmet Arslan
  Dijital Dünyanın Yeni Uğraşı: Sosyal Medya Uzmanlığı | Korhan Mavnacıoğlu
  Sosyal Medya ve Televizyon İzleme Ölçümü | Ahmet Çetinkaya

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi