Kitap Ara

  Kurmacanın O Kadim Unsurları

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 247

  ISBN: 978-605-9108-10-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Sarı (Yazar)

  "Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde yer alan dört geniş soluklu kurmaca yazılarının ilki kurmacanın yalanla bağlantısını irdelemektedir. Yazmanın yalan olup olmadığı, edebiyatın yalanla bağlantısı araştırılmakta; "şair sözünün yalan" olduğu bilgileriyle, Şuara suresi yardımıyla kurmacanın yalanla ilişkisi ele alınmaktadır. İkinci makale ise Türkiye'de pek de bilinmeyen, daha doğrusu üzerine gidilmeyen bir konuya dikkat çekmektedir. "Kurmaca ve Toplumsal Bellek" adlı geniş çaplı makale kurmacanın Türkiye'de toplumsal bellekle bağlantısını etüt etmektedir. Son yirmi yılda Türkiye'de bu alanla ilgili romanların çıkmaya başladığı görülmekte, ama toplumsal bellek söz konusu olduğunda hala bu alanla ilgili bir poetikanın, felsefe yapma biçiminin olmadığı da gözlenmektedir. Alman kaynakların yardımıyla belki de son yirmi yılda Türkiye'deki toplumsal bellek çalışmaları edebi alanda ele alınmakta ve bu türün kuramı serdedilmektedir. Üçüncü makale ise "Kurmaca ve Fen bilimleri" adını taşımaktadır. Bu makalede kurmacanın sosyal bilimler olarak kendi türü dışında fen bilimleriyle ilişkisi ele alınmakta, kurmacaya eklemlenen fen bilimlerinin örneğin matematiğin, fiziğin, kimyanın, jeolojinin kurmacaya yeni bir soluk katıp katmadığı, ona apayrı bir tat verip vermediği incelenmektedir. Dördüncü makale ise "Kurmaca ve Deneysellik" adıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede de kurmacanın tarihinde deneyselliğe doğru dönüşü, evirilişiyle yine deneyselliğin kurmacaya katkıları ve bu deneysel çalışmaların bir anlamda kurmacayı zengin mi yaptığı yoksa fakirleştirdiği mi araştırılmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi