Kitap Ara

  Hastalarla İletişim

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 304

  ISBN: 978-605-9108-18-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yasin Bulduklu (Yazar)

  Sağlık hizmetlerine ilişkin tatminin sağlanması ve algılanan kalitenin yükseltilmesinde sağlık hizmeti sunanlarla hastalar arasındaki iletişimin büyük önemi vardır. En üst düzey teknolojinin kullanıldığı ve en iyi ortamın yaratıldığı sağlık kuruluşlarında bile hastayı tatmin etmekten uzak iletişim yaklaşımı, hastanın hizmeti olumsuz değerlendirmesine neden olmaktadır. Hastaların tedavi protokolüne uyumları, öncelikle sağlık hakkındaki bilgiyi anlamlandırmaları ile olanaklıdır. Eksik anlaşılan ya da anlamlandırılamayan bilgi ile hastanın tedavi kurallarına uymasını beklemek gerçekçilikten uzaktır. Hasta ile hizmeti sunanın birbirini anlaması ve hastanın sağlık sunucusuna güvenmesi başarılı sağlık sonuçlarına erişimi sağlamaktadır. Hastanın bilgiyi anlaması ve hizmeti sunana güvenmesi, iletişim stratejilerinin bilinmesi ve etkili kullanılması ile olanaklıdır. Sağlık sunucunun iletişim becerisinin yetersiz olduğuna ilişkin algı, hastanın farklı şekillerde tepki vermesine neden olmaktadır. Bu tepki sağlık kurumunu ve hizmet sunucusunu değiştirmek şeklinde olabileceği gibi, hukuki sonuçların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Özünde insanı sevmeyi ve ona salt insan olduğu için değer vermeyi gerektiren emek yoğun yapıdaki sağlık hizmeti sunumunda, sunucuların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve farkında olarak iletişim kurmaları gerekliliktir.

  Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yapılan son düzenlemeler ve bilgiye erişim olanaklarındaki artış, hastanın görüşmedeki rolünü değiştirmiştir. Bugünün hastaları, geçmişte olduğu gibi edilgen ve her söylenileni uygulayan kişiler olmaktan uzaklaşmışlardır. Günümüz hastaları; araştırmacı, aldığı bilgiyi farklı mecralardan kontrol edebilen kişilerdir. Sağlık kurumları arasında artan rekabet ve kamu hastanelerinde uygulanan performans değerlendirme sistemleri, hastayı merkeze koymayı ve onun beklentilerine karşılık vermeyi zorunlu hale getirmiştir. Özel ya da kamu sektörü sağlık kuruluşlarında görev alan sağlık sunucuları, mesleki tatmin, hasta sadakati ve daha fazla kazanç elde etmek gibi motivasyonlarla iletişimi ve iletişimin etkin kullanımını öğrenmek zorundadır. Bu kitapta da sağlık hizmeti sunucularının iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik içeriklere yer verilmektedir. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ve iletişim unsurlarının kullanımına ilişkin pratik bilgilere yer verilen kitapta iletişim, sözel ve söz dışı unsurlar bağlamında okuyuculara aktarılmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi