Kitap Ara

  Şiirin Söylemi ve Çözümleme Yöntemi

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 352

  ISBN: 978-605-9108-29-4

  Boyut: 13,5x21

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yavuz Kızılçim (Yazar)

  Bu çalışma bizim şiirde duygudaşlık konusundaki savımıza dayanak oluşturan bir çok şiirin dil psikolojisi yöntemiyle çözümlenmesi üzerine kuruludur: belirgin niteliklerini vurgulayarak örneklemek açısından şiir dili psikanaliz ve dilbilim birlikteliğinin olanaklarıyla çözümlenmektedir. Şiir dilinin özne/ nesne arasındaki ilişkilerinden beslenen ve dil/ düşünce bağıntılarının tasarım, düşlemsel beden ve simgesel olarak ötekine yönelik niteliğini yorumlama üzerine planlanan çalışmanın odağında önce Baudelaire'le yeraltı uzamının şiirleri ve ardından Türk şiirinden seçili örneklerle yeryüzü uzamını masa'yla görünür kılan şiirler irdelenmiştir. Baudelaire şiirinde duygudaşlığın irdelenmesine dönük bu çalışmada dil/ düşünce ilişkilerini sözcelem koşullarına göre sorgulayan ruhçözümleyim ve dilbilimin akıl yürütme, değerlendirme, çıkarım, sezdirim, sıralama, ilişki kurma ve önermelerde bulunma gibi kimi temel kavramları bağlam içindeki işlevleri öne çıkarılarak ele alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde yeraltı uzamından, yerüstünün bilişsel uzamına yönelerek Sait Faik Abasıyanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Özdemir Asaf ve Edip Cansever, Behçet Necatigil, Can Yücel, Attilâ İlhan şiirleri üzerinde durarak özellikle içerisinde (masa) geçen şiirleri, masa'lı şiirler başlığı altında ele almayı denedik. Masa bir sinema tekniği kullanılarak öne çıkarılıyor, yani üzerine ışık tutarak onu diğerlerinden belirgin bir şekilde ayırarak, kamerayı ona odaklayarak diğer nesnelerin arasından seçilerek öne çıkarılmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi