Kitap Ara

  Bergson ve Felsefesi

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 108

  ISBN: 978-605-5022-20-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Subhi Edhem (Yazar)

  "Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazifesi ise girişilen bu hareket tarzını tayin etmektir. Şimdi ben onu yapacağım: Bergson'un felsefesi eklektik bir felsefedir. Esasta ise kendisi bir metafizikçidir. Bununla beraber o, 'teorik bilgiler bir süs, eylem ise bir gerekliliktir' demiş durmuştur."
  Bergson zamanının bilimsel düşüncelerini iyi takip ettiği halde bunlardan kendisine asli bir kanaat edinememiştir. İnsanın varoluşu ve iradesi hakkındaki tasavvurları bilimin esaslarından pek uzaktadır. Ortaya koyduğu felsefi değerlendirmeler pek münferit ve pek çıplaktır. Hepsi bir araya toplansa arada derin bir çelişki göze çarpar. İncelemesi pek geniş ve etraflı olduğu halde, bunlar arasında bulduğu irtibatlar pek sönük ve pek zayıftır. Sonuçta oluşturduğu meslek de pek mütereddittir."
  Subhi Edhem
  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Levent Bayraktar - Zeynep Tek
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi