Kitap Ara

  Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 686

  ISBN: 978-605-4639-03-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmed Nebil (Çevirmen), Baha Tevfik (Çevirmen), Louis Büchner (Yazar)

  "Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan din, İslâm dini değil, Hristiyanlıktır, hatta Hristiyanlığın tahrif edilmiş şeklidir. Yazar ancak bu mantıksız şekli ele alarak itirazlarını saymış ve hücumlarını yapmıştır. Bundan başka bu itirazların İslâmlığı kapsadığı varsayılsa da cevabını verecek hocalarımız, çok şükür yok değildir. "Vahdet-i Mevcûd"da da söylediğimiz gibi, gençlerimizi dinlerine karşı kayıtsız bir hale koyan bu gibi eserlerin dilimizde cevapları yoktur. Çünkü tercüme edilmemişlerdir. Din âlimlerimiz ise çoğunlukla yabancı dillere vakıf değiller... İşte bunun için biz, "Vahdet-i Mevcûd" gibi "Madde ve Kuvvet"i de harfiyen tercüme ederek, cevap vermekle mükellef sayılan iktidar sahiplerinin dikkat gözlerine sunuyoruz. Eserin her türlü mesuliyeti yazarına aittir."
  Baha Tevfik - Ahmed Nebil

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Kemal Kahramanoğlu - Ali Utku

  Bakınız: Red ve İsbât - Louis Büchner'in Mâdde ve Kuvvet'ine Reddiyedir | Harputîzâde Hacı Mustafa Lütfi Efendi
  Bakınız: İbtâl'i Mezheb-i Mâddiyyûn (Materyalist Öğretinin İptali) | İsmail Ferid
  Bakınız: İlim ve İrâde: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir (İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir) | Emin Feyzi
  Bakınız: Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a | Ahmed Midhat
  Bakınız: Tedkîk-i Ecsâm (Cisimlerin İncelenmesi) | Fatma Aliye Hanım
  Bakınız: Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti (Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği)| Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi