Kitap Ara

  İbtâl'i Mezheb-i Mâddiyyûn | Materyalist Öğretinin İptali

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 349

  ISBN: 978-605-4639-05-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İsmail Ferid (Yazar)

  "Kütüphanesi söz konusu bilimlerle ve matematik bilimler ve felsefeyle ilgili Fransızca kitaplarla dolu ve Türkçe veya Arapça yazılmış kitaplardan da her bir müslümanın evinde bulunabilecek bir "ilmihâl'den bile mahrum idi (...) 'Hele buraya Mushaf koymanıza ben dahi razı olmazsam da hiç olmazsa bir ilmihâl bile bulunmamasına şaşarım' dediğimde, 'Hiç bulunduramayacağım bu kitabın ismi nereden hatırınıza geldi?' demesiyle bu söz, bu kitabı yazmaya tek başına vasıta olan aşağıdaki diyaloga sebep oldu. Zira buraya aynen aktarılması ve hikâyesi boşuna olan ilk tartışmaların sonucunda kendisi: Bu âlemin bir müessirin eseri olmayıp aksine bizatihi mevcut bir heyet olduğuna ve içinde bulunan eserlerin âlemin parçalarının fail kuvvetlerinin ürünü olarak ortaya çıktığına kanaat getirmiş bulunduğunu ifade edip bu iddiasının doğruluğunun da Almanya âlimlerinden Doktor Büchner adlı zâtın yazdığı Madde ve Kuvvet adlı kitabın öne sürdüğü deliller ve burhanlar ile doğrulanmış olduğunu söylemesiyle o kitabın bu mesele için beyan ettiği delilleri ve burhanları tercüme edip anlatmasını kendisinden talep ettiğimde aşağıdaki diyaloga başlandı."
  İsmail Ferid

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Ali Utku - Abazar Sepehri

  Bahsi olunan kitap için bakınız: Madde ve Kuvvet |Louis Büchner | Ahmed Nebil,Baha Tevfik | Çizgi
  http://www.cizgikitabevi.com/kitap/387-m-dde-ve-kuvvet
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi