Kitap Ara

  Red ve İsbât - Louis Büchner'in Mâdde ve Kuvvet'ine Reddiyedir

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 413

  ISBN: 978-605-5022-68-6

  Boyut: 16,5x24.4

  Kağıt: 2. Hamur

  "Almanya filozoflarından Louis Büchner adlı filozofun Madde ve Kuvvet adındaki eserinin Ahmed Nebil, Baha Tevfik Efendiler tarafından Türkçeye tercüme olunan nüshasının birinci cildi acizâne gözüme çarptı. Bu eseri tekrar tekrar okuyup derinlikli şekilde incelediğimde şöyle özetleyebildim ki, bu kitabın içeriği akıl ve mantıkla uzlaştırılamaz ve bir filozofun görüşleri olmaktan pek uzaktır ve ilmî bir kitap olmaktan ziyade bazı şeylerin hallerini ve niteliklerini bildiren sıradan bir kitap sayılmaya daha lâyıktır.
  (...)
  Kısacası, bu kitabın içeriğine baştan sona sahih bir nazar atfeylediğimizde, akıl ve mantığın ve münazara adabının tam bir şiddet ve nefretle reddedip hoş görmeyeceği yanlış bir esastan ve sakat bir meslekten başka ilmî ve fennî hiçbir sahih tartışmaya tesadüf edilemez.

  Harputîzâde Hacı Mustafa Lütfi

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  İbrahim Hakkı Kaynak - Ali Utku

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi