Kitap Ara

  Ermeni Kilise Merkezi Ecmiatzin

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 283

  ISBN: 978-605-9108-33-1

  Boyut: 13x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Canan Seyfeli (Yazar)


  Fiyat: 38

  Ecmiatzin (Eçmiadzin), Erivan'a 25 km uzaklıkta eski bir yerleşim alanıdır. Ermeni Kilisesi'nde, tarihte Ecmiatzin haricinde başka ruhani merkezler de oluşmuştur. Ancak Ecmiatzin, Ermeni Kilisesi'nin ilk ve ana ruhani merkezi olarak genel kabul görmüştür.
  Ecmiatzin'in ilk kat'oğikos Aziz Grigor tarafından 301'de kurulduğu kabul edilmektedir. Resmi yayınlarda Ecmiatzin Kat'oğikosu'nun unvanı "Başpatrik ve Bütün Ermenilerin Kat'oğikosu (Tzayraguyn Patriark' yev Kat'oğikos Amenayn Hayots) şeklinde anılmaktadır.
  Çalışmanın konusu Ecmiatzin Kat'oğikosluğu'nun kuruluşundan günümüze Ermeni Kilise tarihindeki, kilise hiyerarşisi ve ritüellerdeki konumudur. Ecmiatzin, oluşumundan itibaren kendine has özellikler kazanmıştır. Diğer Ermeni Kilise merkezleri ile ilişkisinde bu özellikleri temel faktör olmuştur. Bu nedenle Ecmiatzin odaklı olarak diğer Ermeni kilise merkezleri ile münasebetleri de çalışma konusu çerçevesinde yer almaktadır.
  Araştırma, Ermeni Kilise tarihinin hemen tamamını kapsadığından, her dönemin orijinal Ermenice kaynağı tespit ve temin edilmeye çalışılmıştır. Öncelikli olarak bu eserlerin Ermenice'sini görme ve kullanma; bunlarla ilgili sıkıntıları gidermek için de İngilizce ve/veya Fransızca çevirileri temin edilmeye ve karşılaştırmaya gayret gösterilmiştir.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi