Kitap Ara

  Alzire

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 124

  ISBN: 978-605-9108-28-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  ALZIRE
  Lima Beldesinde Gusman'ın Sarayında
  Meydana Gelen Hadise
  KİŞİLER
  Gusman (Peru Valisi)
  Alvarez (Gusman'ın Pederi)
  Zamore (Potoze'un bir bölgesinin hükümdarı)
  Alzire (Montèze'in kızı)
  Céphane (Alzire'in arkadaşı)
  Sedar (Diğer arkadaşı)
  Metran (Bir asker)
  Konuşacak bir Amerikalı, İspanyalılar,
  Diğer Amerikalılar ve Subaylar
  Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan
  Remzi Demir
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır.Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.
  ---
  ...Taş baskı ile çoğaltılan ve bolca yazım hatasına rastlanan
  Alzire çevirisinin veya daha doğrusu uyarlamasının
  mütercimini ve basım tarihini belirlemek ne yazık ki mümkün
  olmamıştır. İlerideki yıllarda yapılacak araştırmalar esnasında
  bu bilgilere de ulaşılabileceğini umuyoruz. Buna karşın Niyazi
  Akı'nın On Dokuzuncu Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi (Ankara
  1963, s. 122) adlı çalışmasında, Ahmed Fahri Mustafa'nın,
  Hükm-i Beşer yahud İki Sevdâzedeler (İstanbul 1302) adlı tiyatro
  oyunu hakkında,
  "Hükm-i Beşer, Voltaire'in dilimize Tercüme-i Hikâye-i Elzir
  ismiyle çevrilen Alzire adlı beş perdelik trajedisinden
  alınmıştır. Alzire'de Amerikalı yerliler mabutlarını yavaş
  yavaş inkâr ederek Hıristiyanlığı kabul ederler. Abdülaziz
  devrinin son yıllarında çevrildiğini tahmin ettiğimiz bu
  eserde Hıristiyanlık propagandası vardır."
  şeklindeki ifadesi doğruysa, burada takdim edilen
  uyarlamanın 1886'dan önce yapılmış olduğuna
  hükmedebiliriz. Diğer taraftan, Metin And da Türk
  Tiyatrosunun Evreleri'nde (Ankara 1983, s. 172), 28 Nisan
  1862'de Alzire'in İstanbul'da bir tiyatro topluluğu tarafından
  oynandığı bilgisini verdiğine göre, söz konusu trajedinin
  oldukça erken bir tarihte tanındığını varsayabiliriz.
  Önümüzdeki süreçte edebiyat tarihçilerimizin, Tercüme-i
  Hikâye-i Alzir ile Ahmed Fahri Mustafa'nın Hükm-i Beşer yahud
  İki Sevdâzedeler'ini mukayese ederek aralarındaki irtibatı
  belirlemesi yararlı olacaktır...*
  *Prof. Dr. Nurmelek Demir tarından bu eser için yazılan "Alzire Türkçede" başlıklı sunuş yazısından alınmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi