Kitap Ara

  İlmî Metodoloji Açısından Kur'an'da Gayb

  Kategori: Kaynak Kitap

  Sayfa: 256

  ISBN: 978-605-4451-58-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ömer Yavuz (Yazar), Fatih Menderes Bilgili (Yazar)

  Kur'an, hz. İbrahim'in ağzından, ben batanları sevmem (Kur'an 6/76) cümlesini nakleder. Kur'an batmayanı bulmanın ve ona iman etmenin seçkin kulların en önemli özelliklerinden biri olduğunu Hz. İbrahim'i örnek göstererek açıklar. Buna göre, insanın gayb olan hakikati bulması için şahadet alemindeki gayba ait izleri sürerek mutmain olma sürecine girmesi gerekir.
  Kur'an tefekkür, tedebbür, tezekkür, akletme, doğayı gözlemleme yani kısaca, eşyanın hakikatine ilmi biryolculuk tavsiye eidlmiştir. Buna göre gayba imanın gereği gibi gerçekleşebilmesi için söz konusu potansiyel yeteneklerin layıkıyla kullanılması kaçınılmazdır. Bu bağlamda geçmiş ulema: "Gaybı bilgilerin keşfine dair zevki hakk'ı duymayan, hayaline mahkum olur. Bu gaybi bilgilerin tahkikini bilmeyen, taklidine zebun olur. Bu bilgi dinamizmine sarılmayan, ne kendini ne de evreni tanır. Dolayısıyla hülyasına sarılır. Hülyasına sarılan ise hakikatten uzaklaşmış olur" demiştir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi