Kitap Ara

  Yöntem Bilim Bağlamında Doğa-Kur'an Eşdeğerliliği

  Kategori: Kaynak Kitap

  Sayfa: 125

  ISBN: 978-605-4451-49-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ömer Yavuz (Yazar), Fatih Menderes Bilgili (Yazar)

  Çağın ilmi ve zihni rezervleri ile yapılan sondajlamalar, Kur'an'ın tam ve tutarlı bir matematik yapıya sahip, enformasyon kaybı söz konusu olmayan Allah'a ait bir kitap olduğunu usta akıllılar için inkar edilemeyecek şekilde ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Kur'an araştırmaları ve ayetlerin işaret ettiği objelerin ilmi izahları, Kur'an'ın tüm çağların doğrularına götüren göklerin ve yerin Rabb'ine ait olduğunu anlaşılır bir lisanla anlatmaktadır.
  İnsana gelen son vahiy tamamlandığı için Kur'an'ı oluşturan ayetlerde bir değişim ve gelişim söz konusu olamaz. Burada şu soru akla gelmektedir. Sürekli değişen ve gelişen ilmin vereceği mesajlarla hiçbir zaman değişmeyecek olan Kur'an'ın verdiği mesajlar nasıl eşdeğer olabilir?
  Doğa ve vahiy her zaman aktif bir entelektüel tasarıma karşılık geldiğinden geçerliliğini sürdürmektedir. Bu iki beyanın söylemleri yankılaşarak birbirini karşılıklı güçlendirir. Çalışmamızda bu duruma doğa-vahiy rezonansı (mayalanma) adı verilmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi