Kitap Ara

  Sağlık Ekonomisi | Mikro ve Makro Boyutları

  Kategori: Kaynak Kitap

  Sayfa: 367

  ISBN: 978-605-9108-49-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Burcu Güvenek (Editör)

  Son yıllarda sürekli büyüme eğiliminde olan sağlık sektörü, gelişme potansiyeli yüksek olan bir sektördür. Toplum refahı için kullanılan kaynakların büyük bir bölümünü sağlık hizmetleri sektörüne ayrılmaktadır ve milli gelir içinde sağlık hizmetlerinin payı sürekli artmaktadır. Toplumların gelişmişlik seviyelerine paralel bir şekilde gelişme göstermektedir.
  Sağlık hizmetlerine ilişkin ekonomik faaliyetler giderek artan oranda akademik çevrelerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Sağlığın iktisadi yönünü incelemek giderek artan düzeyde önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık ekonomisi, iktisat biliminden bağımsız değildir ve tüm tekniklerinin sağlık alanına uygulanabileceği ileri sürülmektedir. Bu haliyle sağlık ekonomisi, sağlık konularına ekonominin kurallarının uygulandığı bir alt disiplin olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin meydana geldiği her yerde olduğu gibi sağlık alanında da kaynaklar sınırlıdır. Kullanım yerleri arasında tercih yapma zorunluluğu sağlık ekonomisinin yardımı ile gerçekleşebilir. Sağlık ekonomisinin sağlık sektörü ile ilgisi bulunan kişiler ve karar noktasında bulunan politikacılar arasındaki önemini gittikçe artırmakta, sağlık faaliyetlerinin meydana geldiği bu bölümde yapılan bütün faaliyetlerde, kararları alma süreci, bu kararların uygulanması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde anahtar rol oynamak suretiyle sağlık ekonomisinin önemini artırmaktadır. Bu kitapta da sağlık ekonomisine ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Amaç, sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  İçindekiler
  Sağlık Hizmetleri Piyasa Arz ve Talebi / İclal Çöğürcü
  Sağlık Hizmetlerinde Kaynakların Etkin Kullanımı / Yasin Bulduklu
  Sağlık Sektöründe Özelleştirme, Dünya ve Türkiye
  Uygulamaları / Esra Kabaklarlı
  Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama / Süleyman Karaçor - Betül Garda - Abdullah Arkan
  Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı / Füsun Gökalp
  Sağlık Sisteminde Bir Finansman Mekanizması Olarak Global
  Bütçeleme / Tülin Canbay
  Türkiye'de Sağlık Turizmi: Mevcut Durum Analizi ve Bazı Ülkelerle
  Yapılan Kıyaslamalar / Bilge Afşar - Burcu Doğanalp
  Ekonomik Büyümenin Sağlık Harcamaları Üzerinde Etkisi: Seçilmiş
  Ülke Örnekleriyle Panel Veri Analizi / Burcu Güvenek
  Türkiye'de Dış Ticarete Açıklık, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik
  Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi: Politika
  Tartışmaları / Zeynep Karaçor - Pınar Yardımcı - Emel Selçuk
  Türkiye ve OECD Ülkelerinde İlaç Harcamalarında
  Antibiyotiklerin Payı ve Antibiyotik Tüketimini Belirleyen
  Faktörler / Zeynep Karaçor - Burcu Güvenek - Emel Selçuk
  Ekonomik Büyüme İle Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: OECD
  Ülkeleri Üzerine Bir Panel Eşbütünleşme Analizi / Ferhan Sayın
  Ulus-Ötesi Üretim Ağı, Ulus-Ötesi Göç ve
  Sağlık / Timuçin Yalçınkaya
  Çalışan Çocuk Gerçeği ve Sağlık Sorunları / Gülşen Gerşil

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi