Kitap Ara

  Turgutoğulları ve Konya'daki Eserleri

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 104

  ISBN: 978-605-9706-68-1

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Zeki Oral (Yazar), İsmet Temel (Yazar), Eşref Temel (Yazar), Bekir Şahin (Yazar)

  "Turgudoğulları Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş bir Türk aşiretidir. Bu aşiret beyleri arasında Turgud adını almış ulu kişiler de vardır.

  Turgudoğulları aşiretinin beyleri Karamanoğulları devletinin hükümdarlariyle kız alub virmek suretiyle akrabalık kurmuşlar ve en yüksek devlet adamları arasına katılmışlardır. Bu yüzden geniş arazi ve emlâk sahibi olub birçok hayır eserleri yapmışlar, vakıflar tesis eylemişlerdir. Bu i'tibârla Turgud aşireti halkı da Karamanoğulları devletinin en sadık askerleridir.

  Konumuz olan Turgudoğulları ve eserleri hakkında incelemeler Karamanoğulları târîhini aydınlatacak bilgi ve belgeleri ihtivâ itdiği gibi Karamanlılarla siyâsî, 'askerî ve ictimâ'î birçok münâsebetlerde bulunmuş olan Osmanlı Devleti târîhi içün da bir kıymet ifade eder. Hele Konya târîhi bakımdan öneminin yüksek olduğunu haklı olarak söyleyebiliriz. Biz burada o büyük Türk soyunun önce Konya ilinde bıraktıkları san'at ve medeniyet eserlerini, sonra menşeleriyle târîhte oynadıkları rolleri aydınlatmağa çalışacağız."

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi