Kitap Ara

  Kırsal Yaşamda Kadın ve Din (Konya Örneği)

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 221

  ISBN: 978-605-4451-02-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Din, tarih boyunca sosyal bir olgu olarak daima insanların gündemimnde bulunmuştur. Ancak dinin anlaşılması ve uygulanması toplumda farklılıklar arz etmiştir. Bunun için din ve toplum ilişkilerinin nasıl bir anlam ve boyutta olduğunun tespiti büyük önem taşımaktadır. Öyle ise her toplumun ayrı bir şekilde incelenmesi ve oradaki inanç, ibadet ve toplum yapısının sosyolojik açıdan araştırılması, din haritasının çıkarılması gerekmektedir. Yapılacak bilimsel çalışmalar, incelen toplumdaki dini ilişkileri sağlıklı bir şekilde ortaya koyacaktır.
  Son yıllarda Türkiye'de yaşanan hızlı değişim süreciyle birlikte kadınların sosyal konum ve statülerinde meydana gelen dönüşümler, kadın dindarlığında farklılaşmaları da beraberinde getirmiştir. Konya kırsalı örneğinde ele alınan bu çalışmada, kırsal alanda yaşayan kadınların, sosyo-kültürel değişim süreçleri çerçevesinde toplum yapısı içindeki yeri, inanç, tutum ve yaşayışları din sosyolojisi bakımından incelenmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi