Kitap Ara

  Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

  Kategori: Eğitim Bilim

  Sayfa: 256

  ISBN: 978-605-9108-95-9

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Yıldırım (Yazar)


  Fiyat: 28

  Gelişim ve öğrenme psikolojisinin temel kavram ve konularının ele alındığı
  bu kitap, öğretmen adayları için yardımcı kaynak olarak kaleme alınmıştır.
  KONU BAŞLIKLARI:
  PSİKOLOJİYE GİRİŞ
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
  Gelişim İle İlgili Kavramlar
  Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri
  Gelişimi Etkileyen Faktörler
  Anne-baba tutumları
  Gelişim İlkeleri
  Gelişim Alanları
  Fiziksel ve Psiko-Motor Gelişim
  Bilişsel (Zihinsel) Gelişim
  Bilişsel Gelişim Dönemleri
  Vygotsky'e Göre Bilişsel Gelişim (Sosyo-Kültürel Yaklaşım)
  Bruner'in Bilişsel Gelişim Kuramı
  Dil Gelişimi
  Kişilik Gelişimi
  Psiko-Analitik Yaklaşım ve Freud
  Bağlanma Kuramı
  Psiko Sosyal Gelişim (Erikson)
  Kişilik Gelişimini Açıklayan Diğer Kuramcılar
  Ahlak Gelişimi
  Piaget ve Ahlak Gelişimi
  Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı
  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
  Davranış
  Öğrenmenin Niteliği
  Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  Öğretim Yöntemi İle İlgili Faktörler
  Psikoloji Ekollerinin Tarihsel Gelişimi
  Davranışçı Kuramlar
  Tepkisel (Klasik) Koşullanma (Pavlov)
  Koşullama İlkeleri
  Edimsel Koşullanma (Skinner)
  Edimsel Koşullama İlkeleri
  Davranış Kontrol Teknikleri
  Bağlaşımcılık (Thorndike)
  Bitişiklik Kuramı (Guthrie)
  Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar
  İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman)
  Sosyal Öğrenme Kuramı (Albert Bandura)
  Bilişsel Kuramlar
  Gestalt Kuramı
  Bilgi - İşleme Kuramı
  Beyin Temelli Öğrenme (Nörofizyolojik Kuram / Hebb)
  İnsancıl Kuram (Hümanist Yaklaşım)
  Yükleme Kuramı (Nedensel Çıkarsama Kuramı) Weinner
  İnsanın Öğrenmesi Sözel Öğrenme ve Türleri
  GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İÇİN YARARLANILAN
  VE ÖNERİLEN KAYNAKLAR

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi