Kitap Ara

  Boşnakça'da Türkçe'den Geçen Kelimeler Sözlüğü

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 94

  ISBN: 978-605-9108-96-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Cemile Haliloviç Tekin (Yazar)

  Boşnakça, eski Balkan dillerinden biridir. Osmanlı Devleti XV. yüzyılın ortalarında Bosna'yı fethedince Boşnaklar kısa sürede Türklerle kaynaştılar, dinlerini değiştirip Müslümanlığı kabul ettiler. Bu, Boşnaklar için bir inkılâp oldu. Çünkü dilleri ve günlük yaşantılara İslam'a göre şekil aldı.
  Yönetici ve askerlerden başka, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen Bosnalı aydınlar konuşup yazmaya başladılar. Bunun sonucunda Bosna Türkçesi, Türk dilinin Balkan değişkelerinden biri oldu. Osmanlı'nın 1866'da Sırbistan'dan, 1878'de Bosna'dan çekilince bölgede Türkçeyi konuşanların sayısı gittikçe azalmış ve kaybolmaya yüz tutmuştur. XIX. yüzyıl sonlarında ise Avusturya-Macaristan, XX. yüzyıl başlarında Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, sonra da Tito Yugoslavyası tarafından Türk kültürüne karşı alınan tavır neticesinde Boşnaklar ve Bosnalılar arasında Türkçe âdeta bir yabancı dil konumuna düşmüştür. Buna rağmen XX. yüzyılın başlarında bile Bosna Müslümanları arasında Türkçe etkili dil olmaya devam etmiştir.
  Bu kitapta kısaca Boşnakçanın Türkçe ile ilişkisi üzerinde kısa olarak durulduktan sonra bu dile Türkçeden geçen kelimeler alfabetik sıraya uyularak verilmiştir. Bu çalışma ile Boşnakçanın Türkçeden etkilenmesinin derinliğinin ortaya konduğu görülecektir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi