Kitap Ara

  Osmanlı Ermenileri ve İkinci Meşrutiyet

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 301

  ISBN: 978-605-9108-98-0

  Boyut: 16.5 x 24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Naci Şahin (Yazar)


  Fiyat: 38

  Türk Toplumu ile Ermeni toplumu çok uzun bir zaman diliminde birlikte yaşadılar, aynı kaderi paylaştılar. 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edildiğinde, mebuslar meclisinde de birlikte yaşama kültürünü devam ettirdiler. Ermeni mebuslar, İttihat ve Terakki Fırkası kadroları içerisinde yer alarak Türk siyasal yaşamına katıldılar. Mecliste yaptıkları konuşmalarla, siyasal yaşamın bir parçası oldular. Osmanlı devletinin bütünlüğü yönünde faaliyet gösterenler olduğu kadar, buna aykırı davrananlar ve kardeşliği bozanlar da oldu. Osmanlı padişahlarının en değerli tebaası olarak devlete yıllarca hizmet ettiler. "Millet-i Sadıka" ünvanını alan tek ulus oldular. Türk-Ermeni dostluğu her türlü kışkırtmalara rağmen tüm canlılığıyla, birlikteliğini muhafaza etti. Meclis-i Mebusan tutanakları, konuşmalarıyla Osmanlı siyasal ve sosyal yaşamına katkı sunan Ermeni mebusların canlı bir tanığıdır. Okuyucu bu kitap ile mecliste yer alan Ermeni mebusların hem biyografilerine göz atma imkanı bulacak ve bütün konuşmaların içerik özüne ulaşabilecek, hem de konuşmalardaki metinlerle ilgili tarihe tanıklık edecektir.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi