Kitap Ara

  Şeyhler ve Şahlar | Osmanlı Toplumunda Devlet-Tarikat İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 405

  ISBN: 978-605-9706-04-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Zekeriya Işık (Yazar)

  - Birisi olabildiğince seküler (devlet), diğeri ise olabildiğince dinî ve mistik (tarikat) özellikler taşıyan, aynı ülke ve toplum üzerinde yükselen, iki farklı teşkilatın karakteristik özellikleri ve ilişki biçimleri tarihî, sosyolojik ve ideolojik olarak nasıl şekillenmiştir?
  - Devletin tarikatı keşfettiği, tarikatın ise bâtıni dünyasını aralayarak zahirî dünyaya doğru yelken açtığı bu uzun tarihî süreçte devlet için tarikat; tarikat için devlet ve siyaset ne anlam ifade etmektedir?
  - Müritlerin biatlarının sultandan çok şeyhe, aidiyetlerinin devletten çok tarikata olduğu siyasal ve toplumsal bir düzlemde devlet ve tarikat; şeyh ve padişah ilişkileri hangi dengeler üzerinde yürümüştür?
  - Meşâyihin devletle olan ilişkilerinde yoldaşlıktan muhalefete, casusluğa ve ihanete kadar farklı şekillerde nitelenen davranış ve tutumları nasıl anlaşılmalıdır?
  - Tarikatın devletle uzlaştığı, zamanla devletleş(tiril)diği ve nihayet modernleşme, sekülerleşme baskıları sonucu kadim ontolojik ve epistemolojik anlayışından uzaklaş(tırıl)arak tasfiye edildiği tarihsel süreçler nasıl gelişmiştir?
  - Tarikattan cemaate, keşkülden holdinglere kadar uzanan bu büyük değişim ve gelişim sürecinin tarihsel kodları nelerdir?

  İşte elinizde 2. baskısı bulunan bu çalışma bahsi geçen sorulara cevaplar bulmak amacıyla hazırlanmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi