Kitap Ara

  Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (Felsefe,Sosyoloji,Kamu,Eğitim)

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 319

  ISBN: 978-605-9706-07-0

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Bülent Dilmaç (Editör), Hasan Hüseyin Bircan (Editör)

  "Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve problemler arasında yer almaktadır. Değerin, özellikle insanı ve onun ferdi ve sosyal etkinliklerini konu alan bilimlerde, bu kadar öne çıkan bir konu olmasının en başta gelen nedeni, şüphesiz onun insan için olmasıdır. İkinci önemli bir neden olarak, özellikle günümüz insanının kendisinin geliştirdiği bilim ve teknoloji karşısında kendi "insanlık değeri"ni yitirmesi olduğunun özellikle altının çizilmesi gerekir. Dolayısıyla denebilir ki, değer hakkında yapılan bütün tartışmaların ve bu konuda ortaya konulmuş bütün bir literatürün, insanın "kendi değeri"ni bulma çabası olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim değer sorunsalının bir "bilançosunu" ortaya koymayı amaçlayan serinin ilk kitabı olan bu çalışma da Felsefe, Sosyoloji, Kamu, Eğitim alanlarıyla ilgili bir grup çalışma bir araya getirilmiştir.
  ------------
  I. BÖLÜM
  FELSEFE, SOSYOLOJİ ve DEĞER
  Felsefede Değer(ler) Problemi / Hasan Hüseyin BİRCAN
  Medeniyet, Kurucu Unsurları ve Bir Gösterge Unsur Olarak Değer -Kavramsal Bir Analiz- / Murat ARICI
  Nietzsche: Dilin Parçalanışı ve Değer / Yakup KALIN
  Sosyolojinin Doğuşunda Değerler Problemi, -Kurucu Sosyologlarda Değerler Üzerine
  Felsefi Bir Tartışma- / Mehmet BİREKUL, Ruhi Can ALKIN
  Feminist Söylem Işığında Kadın ve Değer(ler) / Ceylan ÇOŞKUNER

  II. BÖLÜM
  SİYASET, KAMU YÖNETİMİ ve DEĞER
  Yönetsel Etik Değerler: Kavramsal Bir Analiz / Erhan ÖRSELLİ
  Kamu Değeri ve Yerel Yönetimler / Belgin Uçar KOCAOĞLU, Ayşegül SAYLAM .
  Çevre Etiği Yaklaşımları ve Çevre-İnsan İlişkisinde Yeni Değerlere Duyulan Gereksinim / Esra Banu Sipahi, Erhan ÖRSELLİ
  Organizasyonel Değerler ve Örgüt Kültürü / Şerife PEKKÜÇÜKŞEN
  Avrupa Birliği Değerleri ve Tutarsızlık Sorunu / Mustafa FİŞNE
  İşletmelerde İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi / Ahmet DİKEN, Meral Erdiren ÇELEBİ

  III. BÖLÜM
  EĞİTİM ve DEĞERLER
  Değerler Eğitimi Yaklaşımları / Oktay Akbaş
  Matematik Eğitimi ve Matematiksel Değerler / Tuğba HORZUM, Erhan ERTEKİN
  Psikoloji Değer İlişkisi / Veysi BAŞ, Bülent DİLMAÇ
  Değerlerin Kazan(dır)ılmasında Sanat Eğitiminin Rolü / Oğuz DİLMAÇ
  Etik ve Estetik Düşünce Bağlamında Değerler Eğitimi / Sehran DİLMAÇ

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi