Kitap Ara

  Tezâhür-i Hakîkat | Hakikatin Tezahürü

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 262

  ISBN: 978-605-9706-08-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Fatma Aliye Hanım (Yazar)

  *Fatma Aliye Hanım'ın Vefatının 80. Yılında İlk Kez Yayınlanan Yazma Eseri*

  "Medeniyet bir sel gibidir. Ona karşı konulmak, ona engel olunmak, karşısına set çekmek istenilirse şiddetle hücum ederek oralarını berbat ve tahrip eyler. Ona karşı muntazam yollar hazırlanır, kanallar açılırsa orasını mamur ve ihya eyler. Medeniyet seli kilise akidelerinde tesadüf eylediği setleri yıkıp geçti. Gerçekten de geçişini tehir edebildiler. Lâkin engelleyemediler ve tehir ise onun birikmesine, kuvvetlenmesine sebep olduğundan şiddetle coştu, taştı. Bu geçişte ise kilise akidelerinin birçoklarını tahrip eyledi. Birçok Hristiyanlar dinsiz oldular. İslâmiyet ise, işte yine Avrupalılar kendileri söylüyorlar ki, medeniyete her iki defaki tesadüfünde onunla uyuşuverdi. İslâmlar terakki edip yenilendikçe daha ziyade Müslüman oldular. İslâmi hükümlerin esası yeni bilimler ve fenlere uygun geldiği gibi yeni bilimler ve fenler ve terakkiler de İslâmiyeti tahrip edemez".
  Fatma Aliye Hanım

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Ali UTKU - Mukadder ERKAN

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi