Kitap Ara

  Özne | 23. Kitap TARİHE FELSEFEYLE BAKMAK

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 351

  ISBN: 978-605-9706-18-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Doğan Özlem (Editör)

  Özne "The Philosopher's Index"te.
  Doğada Evrim, Tarihte İlerleme | Uluğ Nutku
  Tarih, Bilim ve Bilinç | Doğan Özlem
  Tarihe Ontolojik Bir Bakış | Zehragül Aşkın
  Antik Yunan'da Moira, Historia ve Theoria | Erdal İsbir
  Vico 'nun "Bilim"i Ne Kadar "Yeni"? | Celal Gürbüz
  Hermeneutik Üzerine Aforizmalar, 1805 ve 1809/10'dan | Friedrich D. E. Schleiermacher
  Tarihselciliğin Perspektifinden Metnin Hermeneutiğine | Kadir Pektezel
  Tarih/Zaman ve Anlatı: Paul Ricoeur'de Anlam ve Gerileme | Güncel Önkal
  Cumhuriyet Döneminde Tarih Kavramına Yönelik Felsefi Tartışmalar | Mustafa Günay
  Tarih Felsefesinde Eksen Değişiklikleri | Mehmet Akaya
  Ortadoğu'da Kültürel Tahribat | Murat Özyıldırım - Deniz Kaplan
  Tarihi Sindirmek: 'Bilmek' İçin 'Yemek' Yetmez | Ruken Asya Çiftçi
  'Şimdi': Walter Benjamin'de Tarihsel Zaman | Werner Hamacher
  Weber'den Parsons ve Schutz'e: Modern Toplumsal Düşünce'de Tarih Tutulması | David Zaret
  Heidegger, Nietzsche ve Nihilizmin Kökenleri | Daniel W. Conway
  Fernando Pessoa'da Felsefi Bir Problem Olarak Huzursuzluk ve Cansıkıntısı | Sadık Erol Er
  Descartes'ın Şüphe Argümanı ile Hume'un Kuşkucu Tavrı Arasındaki Fark Üzerine
  Bir Deneme | Aysun Gür
  Upanişadların Sosyal-Siyasi Temelleri | Alper İplikçi
  Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir? | Metin Bal
  Postmodern Dönemde Ahlaki Gerçeklik Teması Çerçevesinde Ölüm Sorunsalına
  Don DeLillocu Bir Kurgu: Beyaz Gürültü | Kubilay Saygılı
  Tarih | Tan Doğan

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi