Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 6 | Dosya: Göç

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 397

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  Ali Zafer Sağıroğlu | Türkiye'nin Değişen Göç Karakteri
  Bahattin Cizreli | Dünya Sistemleri Kuramı Bağlamında Batının Göç Haritası
  Yasemin Çakırer Özservet | Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekân ve Şehre Uyum
  Hasan Alpagu | Göç Ekonomisi
  Tuba Duman | Göç ve Kadın: Göç Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Önemini ve Kadını Anlamak
  İsmail Güllü | Yeni Çocuk Sosyolojisi Bağlamında Almanya'daki Göçmen Türk Çocuklarının Dini Toplumsallaşması
  Mustafa Aydın | Özel Bir Göç Biçimi Olarak Hicret
  Faruk Karaarslan | Göç, Öykü ve Hafıza
  Müşerref Yardım | Göçmen Algısından Mülteci Fobyasına: Avrupa Tecrübesi
  Ayhan Kaya | Refah Devletinden Neoliberal Devlete Geçiş ve İslamofobizm
  Y. Yeşim Özer | Göçmenlere Yönelik Yabancı Düşmanlığı Türkiye için Tehlike Olabilir mi? Suriyeli Göçmenler Üzerinden Bir Değerlendirme
  Savaş Çağlayan | Suriye Savaşı ve Suriyeli Göçmenler: Teorik ve Kavramsal Anlama Çabası
  Orhan Deniz | Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergâhında Türkiye Opsiyonu
  Süreyya Sönmez Efe | Göçmen İşçilerin Hakları ve Devlet Sorumluluğu: Türk Emek Piyasasındaki İstemsiz Göçmen İşçiler Olarak Suriyeli Göçmenler

  SOHBET
  Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile Sosyoloji Sohbeti

  KENAR KAYIT
  Necmeddin Doğan | Türkiye'de Bireyin İnşasında
  Edebi Bir Tür Olarak Romanın Rolü
  Zehni Özmen | Sistemin Sistemliliği ve Anlam Zinciri: Lacancı Bir Okuma
  Mehmet Aysoy | İbn Haldun'da Gelenek Kavramı

  HAYAT SAHNESİ
  Hüseyin Su | Tahta Bavul
  Mahmut H. Akın | Muhacir
  Köksal Alver | Turna
  Seyfettin Kurt | Kentin Yeni Otogarı Varsa
  Şehrin de Eski Garajı Var
  Hüseyin Özil | Dolmuş
  Muammer Mete Taşlıova | Âşık Şeref Taşlıova

  KİTAPLIK
  M. Ali Aydemir | Arafta Kalan Bir Hikâyenin Sosyolojisi
  Ejder Ulutaş | Göç-Modernizm
  Feyzeddin Aytepe | Gündelik Yaşamda Avrupa'da Müslümanlar
  Emrah Başaran | Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü
  Bedir Sala | Sosyolojik Araştırma Pratiği
  Necla Dağ | Türk Romanında Bilgi İktidar İdeoloji

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi