Kitap Ara

  Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 431

  ISBN: 978-605-9706-42-1

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Bülent Dilmaç (Editör), Hasan Hüseyin Bircan (Editör)

  Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, sanatçının resmettiği güzellik çirkinlik, mantıkçının kuramı doğruluk yanlışlık tablosu. İktisâdî yapıyı şekillendiren piyasa değeri, muhabirin emek serüveni haber değeri. Kimi hürriyet, terakkî, müsâvât benzeri ferdî ve ictimâî değerler uğruna cenk ederken, kimisi ezelî değerlerin müdafaasıyla hemhal. Bazı değerler değişmez, bazıları ise mukaddeslerin rengine bürünen bir bukalemun. Hâsıl-ı kelâm, tekrar tekrar yazılan, ilmek ilmek dokunan bir levhadır "değerler bilançosu". Bu nihayetsiz diyalektiğin nihâî gayesi, insanın "kendi değerini" bulabilme ideali. Aydınlığa giden bu yola farklı yönlerden ışık tutabilme temennisiyle...
  ------------
  I. BÖLÜM
  FARKLI DİSİPLİNLER VE DEĞER
  Dil ve Değer / Mustafa YEŞİL
  Dış Politikada Değerlerin Yeri: Etik/Değerler Temelli Dış Politika Yaklaşımı / Mustafa FİŞNE
  Yargıda Etik Değerler ve Yargıya Güven / Erhan ÖRSELLİ
  İnsan(lık) Onuru Dokunulmazlığı ve Ötekileştirme (Arap Baharı Örneği) / Müşerref YARDIM
  İletişim ve Değerler / Enes BAL
  Toplumsal Cinsiyet Algısının Dönüşümünde Kadın Dostu Kentler / Esra Banu SİPAHİ - Bahar ÖZSOY
  Hitit Toplumunda Bazı Değerler Üzerine Kısa Bir Not/ Güngör KARAUĞUZ - Tuğba Cevriye ÖZKARAL - Mehmet AKSOY

  II. BÖLÜM
  DİN ve DEĞER
  Değer İnanç ve Norm İlişkisi / Yakup KESKİN
  Kur'an'ın Değerleri İnşası / Mustafa KARA
  İslâm'ın Beş Sütun Değeri / Mustafa ÖNDER
  Değerlerin Kaynağı Olarak Hadisler / Yunus MACİT
  Peygamberimizin Sünnetinde Değer Eğitimi Örnekleri / Adem KORUKCU

  III. BÖLÜM
  EĞİTİM ve DEĞER
  Din Eğitimi ve Değer Eğitimi İlişkisi / Yakup KESKİN
  Ailede Değerler Eğitimi / Bülent DİLMAÇ - Zeynep ŞİMŞİR
  Çevre ve Çevresel Değerler /Baştürk KAYA - Hakan KURT
  Değer, Tutum ve Gelecek Beklentisi/ Abdullah Selçuk ŞEN - Bülent DİLMAÇ

  IV. BÖLÜM
  EDEBİYAT VE DEĞER
  Divanlarda Değerlere Bir Bakış / Mehmet KIRBIYIK
  Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi Üzerinde Toplumsal Bir Değerlendirme Denemesi / Zehra GÖRE
  Dinî Değerlerin ve Kavramların Türk Bilmecelerine Yansımaları / Aziz AYVA

  V. BÖLÜM
  İKTİSAT ve DEĞER
  İktisat ve Değer / Fatih KALECİ
  İktisat Bilimi-Değerler İlişkisi: Pozitif İktisat Versus Normatif İktisat ve Normatif Bir Kanaat Ekonomisi Mümkün Mü? / Abdulkadir BULUŞ
  Sabri Fehmi Ülgener Perspektifinden Zihniyet ve Değerler Analizi / Fatih KALECİ - Miraç ÇEVEN

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi