Kitap Ara

  Tepekent | Bir Köyün Kültürel Dokusu

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 128

  ISBN: 978-605-9706-58-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Uğur Çağlak (Yazar), Köksal Alver (Yazar), Ahmet Koyuncu (Yazar), Mehmet Ali Aydemir (Yazar)

  Tepekent (Bir Köyün Kültürel Dokusu) araştırması, gelenek ve görenekleri, gündelik hayat pratikleri, inanç ritüelleri, demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik yapısıyla kırsal bir görünüm sergileyen ve mevcut sosyal dokusu itibariyle çevresindeki yerleşimlerden farklılıklar arz eden Konya'nın mahalleye dönüştürülen eski bir beldesini konu almaktadır. Bu bağlamda Tepekent'teki toplumsal değişmeye etki eden olası faktörlerin saptanmasını içeren ve kültürel etkileşim süreçlerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışma, iklim şartları ve coğrafi koşulları, tarihi ve kültürel mirası, temel geçim kaynakları, eğitimi, ulaşım imkanları, teknoloji kullanımı, demografik yapı, yerleşme ve konut şekilleri, dini ve etnik yapı, nüfus hareketleri, göç, aile, akrabalık ve komşuluk ilişkileri, yardımlaşma ve dayanışma düzeyi, inançları, tabuları, gelenekleri, boş zaman aktiviteleri, giyim kuşam, el sanatı ürünleri, eğlenceler gibi sosyo-kültürel özellikleri üzerinden Tepekent'in yaşam kültürü ve bu kültürün ortaya çıkmasında etkili olan değişkenleri analitik bir yoruma tabi tutmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi