Kitap Ara

  Sosyal Medya Araştırmaları 3 "Göz(et)lenen Toplumdan Göz(et)lenen Bireye"

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 436

  ISBN: 978-605-9706-57-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Murat Kırık (Editör), Ali Büyükaslan (Yazar)

  Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte internet, günümüzde bireysel ve toplumsal değişimi/dönüşümü en çok etkileyen bir iletişim ortamı olarak kendini hissettirmektedir. Etkileşimli web adı verilen Web 2.0, bireyleri sanal uzamın bir parçası konumuna sokmuştur. Paylaşımın güç kazandığı günümüz dünyasında internet ve sağladıkları, sadece hız kazandıran bir iletişim ortamı olmanın ötesinde; Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope gibi ön plana çıkan ağlarla paylaşımın niteliğinin de değiştiği sosyal medya ortamlarını ortaya çıkarmıştır. Etkileşimli web teknolojisi sosyal medyanın ortaya çıkmasını ve gelişim göstermesini sağlamıştır. Bugün gerek Türkiye'de gerekse dünyada, sosyal medya, etkisini giderek arttırmakta ve gündem belirleme konusunda kite iletişim araçları arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Sosyal medyanın bu denli etkin bir role sahip olması asla tesadüfi değildir. 1960'lı yıllarda Kanadalı iletişim bilimci Marshall McLuhan'ın ortaya atmış olduğu global köy kavramı günümüzde sosyal paylaşım ağları aracılığıyla yeniden hayat bulmuş, reel ve sanal ayrımı ortadan kalkmıştır.

  Bireylerin sosyal medyada gerçekleştirmiş olduğu paylaşımlar diğer kullanıcılar tarafından takip edilmekte ve birey, içine girmiş olduğu sanal ortamda sürekli gözetim altında tutulmaktadır. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta bireyin bilinçli olarak kişisel bilgilerini sanal ortamda diğer kullanıcılara aktarmasıdır. Artık sosyal medya Jeremy Bentham'ın inşa ettiği "panoptikon" modelinin günümüze yansımış hali durumundadır. Her bir bireyin birer "panoptikon" oluşturduğu bir dünyayı yaşamaktayız artık.

  Elinizdeki kitapta sosyal medyayı farklı açılardan irdeleyen 15 özgün çalışma yer almaktadır. Çalışmalarda sosyal medya sosyolojik, kuramsal, sanatsal, hukuksal, eğitim ve kitle iletişimi açılarından irdelenmiştir.

  İçindekiler
  -Sosyal Medyaya Sosyolojik Bakış
  Değişen İletişim Pratikleri Çerçevesinde Sosyal Medyada Sanal Dedikodu Etkisi | Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Öğr. Gör. Serra Orkan
  Sosyal Medya ve Dijital Kimlik Olgusu | Doç. Dr. Uğur Gündüz, Yahya Engin

  -Sosyal Medyaya Kuramsal Bakış
  Sistem Kuramı Bağlamında Sosyal Medyanın İletişim Sürecine Etkisi | Doç. Dr. Emel Poyraz
  Sosyal Ağ Üzerine Teorisel Çalışmalar ve Sosyal Davranış Teorilerinin İncelenmesi |Yrd. Doç. Dr. Kenan Duman
  Suskunluk Sarmalı Kuramını Sosyal Medya Üzerinden Yeniden Düşünmek | Arş. Gör. Rabia Zamur Tuncer

  -Sosyal Medyaya Hukuksal Bakış
  İfade Özgürlüğü Bağlamında Türkiye'de Twitter | Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sena Arvas
  Sosyal Medya Ve Çocuklar: "Düşük Kullanım Düşük
  Risk" | Yrd. Doç. Dr. Tülay Atay Avşar, Öğr. Gör. Aynur Sarısakaloğlu
  Sosyal Medyaya Eğitsel Bakış
  Sosyal Medyada Siber Zorbalık: Eğitim Öğretim Ortamlarından Örnekler | Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arslan
  Sağlık Eğitiminde Sosyal Medyanın Rolü Ve Güncel Uygulamalar | Yrd. Doç. Dr. Başak Mendi, Yrd. Doç. Dr. Anita Karaca

  -Sosyal Medyaya Sanatsal Bakış
  Türkiye'deki Popüler Müzik Yorumcularının Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma | Yrd. Doç. Dr. Mihalis Kuyucu
  Sosyal Medya Ve Müzeler: Türkiye'deki Müzelerin Sosyal Medya Etkinliklerinin Facebook Ve Twitter Örnekleri Üzerinden İncelenmesi | Yrd. Doç. Dr. Şeyda Barlas Bozkuş

  -Sosyal Medyaya Kitle İletişimsel Bakış
  Mobil Habercilik ve Sosyal Medya: Haber Yazım Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma |Yrd. Doç. Dr. Berrin Kalsın
  Kurumsal Algıların Yönetimi Açısından Sosyal Medya: Halkla İlişkiler Alanına Yönelik Bir Değerlendirme | Yrd. Doç. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran
  Televizyon ve Sosyal Medya Etkileşimi Bağlamında Rating Ölçümü Sorunsalı | Yrd. Doç. Dr. Aybike Serttaş
  İnteraktif Sanal Model Sistemlerinin Sosyal Medya Platform Bağlantıları | Öğr.Gör. Ali Efe İralı

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi