Kitap Ara

  Özne | 24. Kitap PLATON

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 576

  ISBN: 978-605-9706-64-3

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Birdal Akar (Editör)

  Sunuş: Eski Platon'un Çöküşünden Yeni Platon'un İmkânına | Birdal Akar
  Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos | Esra Çağrı Mutlu
  Platon'un Bilgi Görüşü | Cemal Güzel
  Platon'da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki | Cengiz İskender Özkan
  Platon Felsefesinde Birlik Soruşturması | Tuncay Saygın
  Platon Diyalektiğinin Gelişim Evrelerinde "Önceden Görme (Proeidenai)"nin Ayrıştırılması Üzerine | Celal Gürbüz
  Parmenides'in Büyük Bilmecesi | Barışcan Demir
  Platon'un "Yazılı Olmayan Öğretileri" | Sir W. David Ross
  İdealar Kıtası'nın Keşfi ve Güncelliği | Mehmet Akkaya
  Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates: Platon'un Kriton Diyaloğu Üzerine | Metin Bal
  Platon'un Devlet'inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil midir? | Barış Mutlu
  Devlet'te Eros | Paul W. Ludwig
  Platon'un Siyaset Felsefesinde İdeal Devlet | Veli Urhan
  Platon'un Devlet'indeki Şehir ve Ruh Analojisi | Sir Bernard Williams
  Platonik Eros'un Adalete Yönelmesi ya da Yargıcın Ethos'u | M. Akif Tutumlu
  Platon'da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum | Hülya Yetişken
  Platon'da "Güzellik" Kavramı ve Sanatın Öznelliği-Nesnelliği Sorunu | Berfin Kart
  Platon ve Aristoteles'te Şiir Sanatı | Feyruze Cılız
  Platon'un Dizgesinde Sanatın ve Şairin Dönüştürülen Konumu | Emrah Akdeniz
  Platon'un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi | Eren Rızvanoğlu
  Platon'un Theologia'sı | Güvenç Şar
  Platon ve Ksenophon'un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme | Emin Çelebi
  Leo Strauss'un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı? | Yasin Parlar
  Platoncu Felsefenin Doğulu Kökleri | Mehmet Önal
  Nietzsche'nin Aynadaki Yüzü: Sokrates ya da Platon | H. Subhi Erdem
  Nietzsche'nin Bilim Eleştirisinin Arka Planı Olarak Sokrates Sorunu | M. Ali Sarı
  Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi | Sadık Erol Er
  Logos'a Karşı Gelişen Hareket: Derrida'nın Platon'u | Çetin Türkyılmaz
  Platon'un Devlet'i: Rancière ve Badiou | Onur Kartal
  Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi | Eylem Yenisoy Şahin
  Foucault'nun Platon Okuması Üzerinden "Kendine Özen Gösterme" | Ramazan Kurt
  Irigaray'ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi | Özlem Duva Kaya
  Irigaray'ın Mağarası: Aynı Erkek, Ayna Kadın | Melike Molacı
  Büyücü Aşk: Platon'un Sempozyum'undan Diotima'nın Konuşmasına Dair Bir Okuma | Luce Irigaray
  Semiyotik, Simgesel ve Khora Nosyonları Bağlamında Kristeva'nın Dil Felsefesi | Mustafa Yıldırım
  Gettier Platon'a Karşı | Emin Oral
  Şiir Terapide Dionysos ve Apollon | Ersun Çıplak
  İdeaların Mal Beyanı | Ruken Asya Çiftçi
  Paris Okumalarının Düşündürdükleri | Onur Varolun

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi