Kitap Ara

  Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 296

  ISBN: 978-605-9706-65-0

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Zekeriya Mızırak (Editör), Birol Mercan (Editör)

  Dünya üzerinde bazı bölgelerin iktisadi anlamda başarılı olması ve yine bazı bölgelerin başarısız olmasının nedenleri sürekli olarak araştırmacılar için tartışılagelen bir konu olmuştur. Küçük farklılıklar, büyük bölgesel başarıları getirmektedir. Bu durum ise yine küreselleşmenin bir paradoksu olarak değerlendirilmektedir. Küresel rekabetteki avantajlar bölgesel eklemlenmelerden oluşmaktadır. Fakat bölgeleri başarılı kılan nedir?

  İçindekiler
  Bölgesel Ekonomi Teori/Yaklaşımların Gelişimi ve Paradigma Değişimi / Birol Mercan
  İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçiminin Dinamikleri / Nahit Yılmaz
  Yeni Ekonomik Coğrafya: Krugman ve Sonrası / Nadide Sevil Tülüce
  Ekonomide Mekânsal Algı Değişimi ve Kümelenme Yaklaşımı/ Zekeriya Mızırak - Emine Nida Aydemir
  Üniversite-Sanayi İşbirliği / Muhittin Koraş - Yelda Güçlü - Yasemin Telli Üçler
  Öğrenen Bölgeler: Ortaya Çıkışı, Yükselişi ve Evrimi Üzerine Bir İnceleme / Mustafa Gömleksiz
  Kırsal Kalkınmadan Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru: Coğrafi İşaretler / Nurgün Topallı
  Biyoteknoloji Endüstrisinde Bölgesel Inovasyon Sistemleri: Güney Afrika Örneği / Ramazan Uçtu
  Yaratıcı Sınıfın Teorisi ve Yaratıcı Sınıfın Yer Seçimi: Genel Bir Bakış / Deniz Göktaş
  Yaratıcı Ekonomi, Yaratcı Endüstriler ve Yaratıcı Kentler / Neslihan Karataş Ünverdi
  Kültür Endüstrileri Ve Bölgesel Kalkınma / Şebnem Gökçen Dündar
  Kurumsal İktisat Ekseninde Bölgesel Kalkınma / İbrahim Dogan

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi