Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 7 | Dosya: Mimarlığın İzinde

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 416

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16.5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  DOSYA: MİMARLIĞIN İZİNDE
  Sıtkı Karadeniz | "Usul"ü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi
  Ömer Faruk Günenç | Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet
  Erhan Berat Fındıklı | Türk Romanında Barınma Kültürü, Kübik Apartman İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet (1930-1945)
  Emin Selçuk Taşar | İhtiyaç Kavramının Mekân Politiği: Çamlıca Camii Örneği
  Melek Kutlu - Halil İbrahim Düzenli | Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda Cami Mimarisi
  Murat Şentürk | Mimarlığın ve Sosyolojinin Karşılaşma Alanı Olarak Kamusal Mekân
  Vedia Derda Taşar | Fiziksel İnşadan Enformasyonel İnşaya: Kentsel Mekânın Network Kentinde Dönüşümü
  Ömer Faruk Günenç | Ankara'nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu
  Faruk Turğut | Bir Şehir Düşlemek: Turgut Cansever Mimarlığı Üzerine Bir Çözümleme
  Lerzan Aras | Yerin Ruhunun İzleri: Mimarlığın Masumiyet Çağına Dönüşü
  Ahmet Çaycı | İslam Mimarisinde Anlam Meselesi
  Abdullah Asım Divleli | Arap Milliyetçiliğinden Yerel Kimlik İnşâlarına, İstisnaî Bir Durum: "İçerideki" Filistin Kimliğinin İnşâsı
  Aynur Can | Mekân, Kültür ve Politika Bağlamında Denizli Kent Kimliği

  SOHBET
  Uğur Tanyeli ile Söyleşi: Toplumsallık Üretim Biçimi Olarak Mimarlık

  KENAR KAYIT
  Ahmet Demirhan | Göbeğini Kaşıyan Adamın Psikanalizi I: Türklük ve Melankoli
  Ejder Ulutaş | Taşradan İnsan Manzaraları
  M. Taner Türk | Patricia Melo'nun "Inferno Rio Cehennemi" ve Aslı Erdoğan'ın "Kırmızı Pelerinli Kent" Adlı Eserlerinde Şehir ve Suç

  HAYAT SAHNESİ
  Fatih Özkafa | Mimaride Buluşan Sanatlar
  M. Feyza Yarar | Çatalhöyük
  Seyfettin Kurt | Şehrin Çeyiz Sandığı: Saray Çarşısı
  Köksal Alver | Hürriyet Caddesi
  Zeki Saka | Ahşap Ev -Yaşanmış Zaman Numunesi IV: Mekân/Ev
  Feyzeddin Aytepe | Kütahya'da Bir Han: Kabadayı Hanı

  KİTAPLIK
  Hüseyin Özil | Mimarlığı Görebilmek
  Salim Danış | Üç Habitus
  Tuba Duman | Ömrüm Ankara
  İbrahim Nacak | Şehir Hakkı
  Bedir Sala | Oyuk Topraklar: İsrail'in İşgal Mimarisi
  Gülhan Tuba Çelik | Vadi-i Meram

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi