Kitap Ara

  Toplumsal Yapı ve Sağlık-Hastalık Sistemi

  Kategori: Orhan Türkdoğan Kitaplığı

  Sayfa: 160

  ISBN: 978-605-9706-96-4

  Boyut: 16.5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)

  Sağlık - hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikleri ile yorumlanmış değildir.

  Sağlık - Hastalık olgusu, ilk kez, ABD'de 1960'lardan itibaren sosyolojik ve antropolojik bakış açıları ile ele alınmış, konu salt tıp biliminin dışına çıkarılmak suretiyle, toplum - insan ilişkileri çerçevesinde rol-statü, norm ve oryantasyon doğrultusunda değerlendirilmiştir. Böylece, sosyolojik içerikli bir yaklaşımla tıbbın konusu biçiminde algılanan sağlık - hastalık sistemi yeni norm ve değerler kazanmaya başlamıştır.

  Bir anlamda tıbbi sosyoloji de diyebileceğimiz sağlık - hastalık sisteminin uygulamalı bir araştırması için, her şeyden önce gelenekli yapısı güçlü, kentle bütünleşmemiş yörelerin seçilerek, alan araştırması (field work) çerçevesinde bir kimliğini ortaya koymamız gerekmektedir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi